Vanuit bed gezien

Vanuit bed gezien

Vanuit de ouderslaapkamer heeft men een doorkijk tot de voorgevel. Zet men de halverwege geplaatste taatse deur open dan heeft men privacy.