Uitbreiding Ertskade Amsterdam

In deze woning is een gedeelte van de bestaande carpoort bij het huis getrokken. Dit bijzondere trapmeubel is onder architectuur gebouwd.